Kiedy należy zgłosić się do psychologa?

Do psychologa można i warto udać się zawsze, kiedy odczuwa się taką potrzebę. Jest to dojrzała decyzja, szczególnie w przypadku odczucia braku kontroli nad obecną sytuacją życiową, braku sensu, braku nadziei, braku równowagi, uporczywego stresu, czy innego rodzaju dyskomfortu psychicznego a także w przypadku trudności w relacjach z otoczeniem. Podczas wizyty u psychologa osoba doświadczająca trudności ma też szansę nauczyć się pomagać samemu sobie w przypadku braku dostępu do specjalisty, a także przeciwdziałać ich występowaniu w przyszłości. Odkładanie konsultacji nierzadko wiąże się z przedłużającym i pogłębiającym się cierpieniem. Komfort psychiczny jest tak samo ważny jak zdrowe ciało, dlatego nie należy ryzykować jego utraty. Wizyta w gabinecie psychologicznym może okazać się słusznym krokiem w stronę satysfakcjonującego życia szczególnie w przypadku:

 • obniżonego nastroju i stanów depresyjnych,
 • stanów lękowych,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • uzależnień,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • trudności w sferze związanej z seksualnością,
 • trudności w komunikacji, nieporozumień,
 • trudności w relacjach z osobami bliskimi,
 • kryzysu partnerskiego,
 • trudnej sytuacji związanej z rozwodem, rozstaniem czy innego rodzaju oddaleniem się partnerów czy rozłąką,
 • potrzeby wsparcia w chorobie przewlekłej, nowotworowej,
 • utraty lub żałoby,
 • problemów związanych z tożsamością,
 • niskiego poczucia własnej wartości, niskiej samooceny,
 • braku wiary we własne możliwości, braku akceptacji własnej osoby,
 • poczucia osamotnienia,
 • braku poczucia decyzyjności,
 • trudności adaptacyjnych,
 • lęku przed podjęciem trudnej, życiowej decyzji lub lęku przed zmianą,
 • braku/poszukiwania sensu życia,
 • poszukiwania życiowych celów,
 • myśli rezygnacyjnych lub/i samobójczych,
 • myśli i zachowań związanych z autoagresją,
 • trudności związanych z przeżytym kryzysem psychicznym,
 • trudności w relacjach zawodowych, utraty pracy, pracoholizmu,
 • trudności w relacjach rówieśniczych u dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży,
 • trudności wychowawczych,
 • potrzeby psychoedukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • poszukiwana pomocy dla innych osób,
 • innych trudności.

NA CZYM POLEGA WIZYTA W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM?

Na początku psycholog zapyta o cel wizyty oraz zagadnienia i okoliczności związane z pojawieniem się w gabinecie a także o oczekiwania i potrzeby związane z konsultacją psychologiczną, choć nie należy się zrażać, kiedy występują trudności z określeniem istoty problemu. Dla zminimalizowania stresu oraz ryzyka pominięcia pewnych kwestii warto zapisać sobie istotne fakty oraz pytania. Zebranie informacji (wywiad) służy ustaleniu diagnozy psychologicznej. Właśnie od niej uzależniony jest przebieg spotkania – w zależności od zgłaszanej trudności psycholog może udzielić wsparcia psychologicznego, podjąć krótkoterminową interwencję kryzysową lub/i skierować do psychoterapeuty lub lekarza psychiatry.